© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   05.10.2021

Usługa wykonania projektu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont i przebudowę budynku toalet zlokalizowanych przy zapleczu ogrodowym na terenie pałacowo-parkowym

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.)

Znak sprawy DI.2402.3.PB.2021

opublikowano 15.11.2021