© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   09.09.2022

Usługi opracowania wielobranżowej koncepcji projektowej oraz koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu dla zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

Usługi opracowania wielobranżowej koncepcji projektowej oraz koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu dla zadania inwestycyjnego pn. "Muzeum Bezpieczne" zawierającej etapowanie inwestycji (Etap I, Etap II, Etap III) – zwany ‘Koncepcja’ i usługi opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. "Muzeum Bezpieczne - Etap I" (zwany Projekt ) oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla Projektu (uzyskanie stosownych prawomocnych zgód i zezwoleń organów konserwatorskich i nadzoru budowlanego).

Znak sprawy: DEF.ZP.2401.1.MCH.2022

Termin składania ofert: 19 września 2022 r. do godz. 09:00 29 września 2022 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 19 września 2022 r. do godz. 10:00 29 września 2022 r. do godz. 10:00

Termin związania z ofertą: do dnia 18.10.2022 r. do dnia 28.10.2022 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 16.09.2022 r.

opublikowano 21.09.2022 r.

opublikowano 26.09.2022 r.