© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   11.05.2015

Uwieńczony herb króla elekta – Janina Sobieskich

Herb Sobieskich, Janina, w tarczy, zwieńczony hełmem, koroną i klejnotem w postaci czterech pawich piór. Bokiem tarczę ujmują bujne labry mięsistych liści akantu. Nad herbem półkoliście układają się gałązki palmy i lauru, splatające się u szczytu. Ponad nimi biegnie w półkolu napis: REX SENATUS, POPULUSQ[UE] PALMAM, CONFERUNT UNI, FAMA LAUROS (Interrex, Sejm i Naród wręczają nagrodę za sławę temu jedynemu). Gałązki palmy i lauru to odniesienie do pokoju, uzyskanego za sprawą zwycięskiego króla elekta, wówczas dowódcy wojska, a zarazem uwieńczenie jego rodowego herbu. Motyw heraldyczny clipeus staje się symbolem waleczności i zasług militarnych osiągniętych przez króla elekta w zwycięskiej bitwie chocimskiej, dzięki której zyskał on nieśmiertelną sławę.