© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Verbum nobile debet esse stabile – Słowo szlachcica musi być pewne

W piśmiennictwie dawnej Polski często powtarzał się zwrot: verbum nobile – słowo szlachcica. Żywiono przekonanie, że słowo szlachcica to święta rzecz, a jego dotrzymanie jest gwarancją rzetelności i honoru.