© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   14.04.2011

Volumina Legum

Dzieła kompleksowego zebrania praw stanowionych, królewskich przywilejów i konstytucji sejmowych podjął się wielce zasłużony dla polskiej kultury pijar Stanisław Konarski, wspierany przez biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego. Było to zadanie trudne, pracochłonne i kosztowne, toteż w okresie I Rzeczypospolitej nie udało się wydać wszystkich praw. W okresie 1732-1739 ukazało się sześć pierwszych tomów, obejmujących prawa od XIV wieku do 1736 roku. Kolejne dwa wydali pijarzy w 1782 roku. Działalność prawodawcza po 1782 roku została opracowana w kolejnych dwu tomach. W tomie IX, wydanym w 1889 roku, zawarto dorobek polskich sejmów od 1782 po 1792 rok. Tom X, zawierający dorobek prawny ostatnich lat istnienia Rzeczpospolitej, został opublikowany dopiero w 1952 roku.