© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.06.2024

W podróży, przy stole i w łożnicy. Źródła literackie jako zwierciadło staropolskich obyczajów

Roman Krzywy, W podróży, przy stole i w łożnicy. Źródła literackie jako zwierciadło staropolskich obyczajów, seria "Silva Rerum", Warszawa 2024, ISBN ISBN 978-83-965839-5-6

Kup teraz w e-sklepie!

Wspólnym mianownikiem studiów zawartych w najnowszej książce profesora Romana Krzywego jest staropolska obyczajowość. Omawiane zagadnienia nie tworzą ujęcia panoramicznego, lecz zgłębiają wybrane tematy, które autor naświetla, odwołując się przede wszystkim do źródeł literackich. Czytelnik znajdzie w książce analizy utworów będących świadectwem popularności podróży edukacyjnych, przyjrzy się uroczystym wjazdom do Wilna, zetknie się z wizerunkami kobiet i z twórczością poetek, dowie się, jak kultura karnawałowa oddziaływała na dawny dramat, przeczyta też o literackich echach pokładzin i o obiegu czytelniczym wierszy obscenicznych. Dawna twórczość posługiwała się przebrzmiałymi już dziś konwencjami, odwoływała się też do zapomnianych obyczajów, nie wspominając o coraz większym dystansie językowym. Jej odczytanie domaga się więc uwzględnienia złożonych kontekstów kulturowych, niuansów poetyki oraz dociekań semantycznych. Redakcja serii „Silva Rerum” ma nadzieję, że zarówno rozmaitość poruszanych tematów, jak i zastosowana metoda będą dla Czytelników źródłem poznawczej satysfakcji.