© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Kontakt i podstawowe dane muzeum

ADRES

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Warszawa, 02-958

tel. 22 544 27 00

www.wilanow-palac.pl

muzeum[at]muzeum-wilanow.pl

Bilety – rezerwacja
tel.: 798 290 977 (pon.–pt., godz. 9.00–16.00)
e-mail: bilety[at]muzeum-wilanow.pl
online: www.bilety.wilanow-palac.pl

Królewski Ogród Światła
tel.: 882 341 106 (godz. 16.00–21.00)
e-mail: kos[at]muzeum-wilanow.pl

TELEFONY I ADRESY E-MAIL

Dyrekcja muzeum

Paweł Jaskanis
dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
tel. 22 544 27 01
dyrekcja[at]muzeum-wilanow.pl

Magdalena Całka
zastępca dyrektora, główny księgowy
tel. 22 544 27 05

Dorota Folga-Januszewska
zastępca dyrektora
tel. 22 544 27 02

Piotr Górajec
zastępca dyrektora
tel. 22 544 27 06

Działy muzeum i ich kierownicy

Waldemar Nowak
kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego, zastępca głównego księgowego
tel. 22 544 28 30
fk[at]muzeum-wilanow.pl

Zamówienia publiczne
tel. 22 544 27 79
zamowienia[at]muzeum-wilanow.pl

Dział Sztuki
sztuka[at]muzeum-wilanow.pl

Ewa Jakubowska-Smagieł
kierownik Działu Dokumentacji i Cyfryzacji
tel. 22 544 27 67
dokumentacja[at]muzeum-wilanow.pl

Krzysztof Sirko
administrator systemów informatycznych
tel. 22 544 27 74
ksirko[at]muzeum-wilanow.pl

Agnieszka Pawlak
kierownik Działu Konserwacji
tel. 22 544 27 35
konserwacja[at]muzeum-wilanow.pl

Elżbieta Podgórska
kierownik Działu Obsługi Publiczności
tel. 22 544 28 00
dop[at]muzeum-wilanow.pl

Grzegorz Mazur
kierownik Działu Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży
tel. 22 544 27 86
sprzedaz[at]muzeum-wilanow.pl

Paulina Szulist-Płuciniczak
kierownik Działu Edukacji Muzealnej
tel. 22 544 27 56
pszulist[at]muzeum-wilanow.pl

Martyna Sowińska-Pasek vel Paszkowska
kierownik Działu Rozwoju
tel. 22 544 27 54
msowinska[at]muzeum-wilanow.pl

Elżbieta Grygiel
kierownik Działu Komunikacji Społecznej
tel. 22 544 27 20
komunikacja[at]muzeum-wilanow.pl

Marta Malesa
kierownik Działu Zasobów Pracy
tel. 22 544 28 68
kadry[at]muzeum-wilanow.pl

Iwona Łopaciuk
kierownik Działu Administracji
tel. 22 544 27 77
administracja[at]muzeum-wilanow.pl

Kamila Domańska
kierownik Działu Ogrodowego
tel. 22 544 27 50
kdomanska[at]muzeum-wilanow.pl

Maciej Bałaż
kierownik Działu Inwestycji
kierownik Działu Architektury i Środowiska
tel. 22 544 27 17
mbalaz[at]muzeum-wilanow.pl

Norbert Beresiński
szef Wewnętrznej Służby Ochrony
tel. 22 544 27 90
Straż Pałacowa
wartownia[at]muzeum-wilanow.pl

Karolina Alkemade
Główny Inwentaryzator
tel. 22 544 27 23
kalkemade[at]muzeum-wilanow.pl

Iwona Stasiak
Biblioteka
tel. 22 544 27 70

Maciej Byczkowski
Inspektor Ochrony Danych
iod[at]muzeum-wilanow.pl

Podstawowe dane Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Pełna nazwa instytucji: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dokładny adres: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa
Numer telefonu na centralę: 22 544 27 00
Numer NIP: 951-00-54-672
Numer REGON: 010956038
Numer KRS: wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 39/95
Powierzchnia terenu Muzeum: 92 ha 1144 mkw.
    Wilanów: z Jeziorem Wilanowskim, Stawem Południowym, Kanałem Sobieskiego: 47 ha 3444 mkw.
    Morysin: 44 ha 7700 mkw.
Powierzchnia Pałacu: z Markoniówką: 4171,64 mkw.
Liczba muzealiów (stan na koniec 2020 r.): 13 670
Pełna nazwa instytucji w języku angielskim, niemieckim i francuskim
:
    Angielski: Museum of King Jan III's Palace at Wilanów
    Francuski: Musée du Palais du Roi Jan III à Wilanów
    Niemiecki: Museum des Schlosses Königs Jan III. in Wilanów