© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   13.05.2015

Widok Kaplicy Królewskiej w Gdańsku

Kaplica Królewska została wzniesiona w latach 1678-1681 w północnej części terenu Plebanii Kościoła Mariackiego. Jej powstanie było efektem starań Jana III Sobieskiego o świątynię dla gdańskich katolików, które podejmował podczas pobytu w mieście. Fundusze na budowę pochodziły z legatu zmarłego w 1677 roku prymasa Olszewskiego oraz z prywatnej kasy króla. Kaplica wybudowana została według projektu Tylmana van Gameren lub Isidora Affaitatiego, pod kierunkiem Bartela Ranischa. Dekorację rzeźbiarską przypisuje się  Andreasowi Schlüterowi młodszemu.

Niezwykłość założenia widocznego na rycinie polega na wkomponowaniu fasady o charakterze pałacowym, o monumentalnej, bogatej dekoracji rzeźbiarskiej, w pierzeję kamienic. Skromne szczyty domów przyłączonych do Kaplicy od strony wschodniej i zachodniej podkreślają świecki charakter jej fasady. Rycina Willera jest prawdopodobnie pierwszym przedstawieniem Kaplicy.