© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   13.08.2018

Wiktoria wiedeńska w praskim pałacu Troja

W stolicy Republiki Czeskiej znajduje się wiele bogatych zabytków architektonicznych, a jeden z nich jest niezwykle cenny z perspektywy polskiej historii. Mowa o barokowym pałacu Troja (Trojský zámek), położonym w znacznym oddaleniu od centrum miasta (na prawym brzegu Wełtawy, naprzeciw ogrodu zoologicznego), w dzielnicy o tej samej nazwie. Pałac Troja został wzniesiony w latach 1679-1685 przez hrabiego Wacława Wojciecha ze Šternberka (1643-1708) – najwyższego marszałka dworskiego Królestwa Czeskiego, najwyższego sędziego krajowego oraz zaufanego cesarza Leopolda I Habsburga. Zaprojektowany jako letnia rezydencja w stylu włoskiej podmiejskiej willi przez Giovanniego Domenico Orsiego, a potem Jeana-Baptiste’a Matheya to jeden z najznamienitszych zabytków późnego baroku w Europie Środkowej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego wewnętrzna dekoracja malarska (prawie 4000 m3 fresków). Największe z pomieszczeń – Wielką Cesarską Salę – zdobi malowidło iluzjonistyczne autorstwa Abrahama i Izaaka Godynów, Flamandów, którzy pracowali nad nim przez prawie siedem lat (1690-1697). Na powierzchni blisko 1400 m3 przedstawili alegorię zwycięstwa państw katolickich (pod habsburskim przywództwem) nad osmańską Turcją pod Wiedniem oraz sławę rodu Habsburgów. Oczywiście nie zabrakło w tej malarskiej dekoracji wspomnienia polskiego króla Jana III Sobieskiego. Jeden z wyeksponowanych fragmentów w głównej części plafonu przedstawia króla Jana III w wieńcu laurowym, z szablą w ręku, z dwoma pokonanymi Turkami. W dolnej części tego fragmentu malowidła znajduje się polskie godło z białym orłem, otoczonym szarfą z dewizą INVICTA POLONIA TRIUMPHANS (Niezwyciężona Polska Zatriumfowała). Postać króla Jana III została wyeksponowana równie mocno, jak postać św. Leopolda (patrona cesarza i Austrii), św. Marka, św. Piotra oraz przedstawione alegorycznie Węgry. Zwycięstwo pod Wiedniem, a przede wszystkim rola polskiej armii pod wodzą króla Jana III Sobieskiego były bardzo celebrowane w Królestwie Czeskim, a w Pradze szczególnie, czego świadectwem są dekoracje malarskie pałacu Troja.