© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   10.04.2013

Wilanowska nieruchomość ziemska i jej funkcjonowanie w latach 1935–1939

Wilanowska nieruchomość ziemska tuż przed II wojną światową składała się z kilku nierozerwalnie powiązanych ze sobą części. W skład pierwszej wchodziły pałac w Wilanowie, muzeum i park wilanowski. Druga – gospodarstwo rolne – składała się z gospodarstwa rolnego w Wilanowie, gospodarstwa mlecznego w Wolicy i gospodarstwa rybnego w Żabieńcu. Pozostałe części to ogrody wilanowskie i lasy wilanowskie.

Artykuł omawia funkcjonowanie tego złożonego organizmu.