© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.05.2018

Wilanowski Informator Konserwatorski


Wilanowski Informator Konserwatorski 2017 
prezentuje zbiór artykułów dotyczących zagadnień opieki nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Poszczególne artykuły dotyczą między innymi: planów rozwoju wilanowskiego muzeum, popularyzacji wiedzy, dostępności dla osób niepełnosprawnych, edukacji przyrodniczej, ochrony różnorodności biologicznej w przypałacowym parku, konserwacji holenderskich fliz, strategii konserwowania laki orientalnej w różnych częściach świata oraz budowy i wykorzystania systemu GIS na przykładzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Kup teraz w e-sklepieWilanowski Informator Konserwatorski 2014 prezentuje wybrane prace badawczo-konserwatorskie, wykonane w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap III” w latach 2009–2013. Przedstawione artykuły zawierają nowe ustalenia źródłowe i interpretacje dziejów pałacu, związanych m.in. z przekształceniami Wielkiej Sieni i Gabinetu Holenderskiego. Prace badawczo-konserwatorskie pozwalają na coraz lepsze zrozumienie upodobań dawnych mieszkańców oraz odkrywanie oryginalnego wyglądu kolejnych wersji aranżacji wnętrz wilanowskiego pałacu. Ciekawe jest zestawienie artykułów autorstwa historyków sztuki, architekta oraz konserwatorów dzieł sztuki. Zapraszamy do lektury!
Kup teraz w e-sklepie.


Wilanowski Informator Konserwatorski 2013
 zawiera artykuły poświęcone problematyce ratowania najcenniejszych wilanowskich tkanin z apartamentów królewskich. Program prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych tkanin z Sypialni Króla i Gabinetu Holenderskiego realizowany był w ramach kompleksowego projektu konserwatorskiego obu pomieszczeń „Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap III” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). W prace trwające od 2009 do 2013 roku zaangażowane było szerokie grono specjalistów historyków sztuki, konserwatorów zabytków, techników tkackich, mikrobiologów i analityków chemicznych.


Wilanowski Informator Konserwatorski 2009
 dotyka problematyki rekonstrukcji kolorystycznej zabytków i konserwacji zapobiegawczej w doświadczeniach ostatnich lat Muzeum Pałacu w Wilanowie. W ten sposób czytelnik otrzymuje wgląd w niektóre działania muzeum, wynikające z jego powinności jako opiekuna zabytków architektury i kolekcji muzealiów.
Kup teraz w e-sklepie.


Wilanowski Informator Konserwatorski 2005 
przedstawia najważniejsze w latach 2002 - 2005 dokonania konserwatorów przy wybranych obiektach muzealnych. Właściciele i miłośnicy zabytków znajdą w naszych prezentacjach inspirację dla własnych starań w tej wyjątkowo złożonej i trudnej dziedzinie.