© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Wjazd króla Zygmunta III do Malborka

Wizyty monarchów w prowincjonalnych miastach były wyjątkowym wydarzeniem dla ich mieszkańców. Nie inaczej było w Malborku, żyjącym w cieniu potężnej twierdzy. Król Zygmunt III Waza dwukrotnie odwiedzał dawną stolicę państwa krzyżackiego. Pierwszy raz zawitał do miasta w czasie podróży do Szwecji w 1593 roku, a następnie w 1623 roku. Drugi raz monarcha przybył do miasta drogą wodną z Gniewa, a królewską flotyllę powitały salwy wszystkich dział twierdzy. Uszykowane w bojowym ordynku mieszczaństwo zaprezentowało się przed monarchą, a władze wręczyły klucze do bram miasta. Królewski orszak udał się na zamek, gdzie wydano wielką ucztę oraz odprawiono uroczystości weselne kasztelana grudziądzkiego Szczepańskiego z królewską dwórką. Gwar, muzyka i wielka polityka na miesiąc wypełniły zamkowe sale, a potem orszak ruszył w dalszą drogę. Po monarszej wizycie pozostało wspomnienie mieszczan i kamienny kartusz z czteropolowym godłem Rzeczypospolitej i Snopkiem – herbem Wazów, który do dzisiaj można oglądać w malborskim zamku.