© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   27.05.2014

Wycena nieruchomości i ruchomości wilanowskiej nieruchomości ziemskiej w okresie od ich nabycia przez Adama Branickiego w 1927 roku do początku lat 30. XX wieku

Wycena nieruchomości i ruchomości wilanowskiej nieruchomości ziemskiej została ujawniona przy okazji ich nabycia przez Adama Branickiego w 1927 roku. W czerwcu 1926 roku w swoich dobrach w Montrésor we Francji zmarł Ksawery Branicki, pozostawiając jako jedynych spadkobierców wdowę Annę Branicką z Potockich i dzieci Katarzynę Branicką, Jadwigę Reyową z domu Branicką oraz Adama Branickiego. W związku z niepozostawieniem przez Ksawerego Branickiego testamentu i zrzeczeniem się części spadku – pozostałego w Polsce – przez wdowę Annę Branicką, jedynymi spadkobiercami majątku w Polsce zostali Katarzyna Branicka, Jadwiga Reyowa i Adam Branicki, który odziedziczyli go w trzech równych częściach...


Cały artykuł dr. Mirosława Kłuska z "Krakowskich Studiów Małopolskich" 2013, nr 18 można pobrać poniżej: