© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.05.2020

Wykonanie badań na podstawie projektu robót geologicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Wykonanie badań na podstawie Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno - inżynierskiej

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020

04.06.2020 r. opublikowano:


09.06.2020 r. opublikowano:

16.06.2020 r. opublikowano:

25.06.2020 r. opublikowano: