© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   05.10.2020

Wykonanie, dostarczenie i zainstalowaniu we wskazanych wnętrzach Pałacu technicznych wygrodzeń i osłon wraz ze zintegrowanym systemem oświetlania ekspozycji

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:
Wykonanie, dostarczenie i zainstalowaniu we wskazanych wnętrzach Pałacu Króla Jana III  w Wilanowie technicznych wygrodzeń i osłon wraz ze zintegrowanym systemem oświetlania ekspozycji, służących zabezpieczeniu eksponatów przed zniszczeniem lub kradzieżą i przed bezpośrednim, fizycznym kontaktem ze zwiedzającymi.

Znak sprawy KF.AZ.2401.10.JM.2020

Przedmiot zamówienia:  usługi
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 1843 ze zm.)

05 października 2020 r. opublikowano:

06 października 2020 r. opublikowano:
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 638 782,00  zł netto (równowartość 149 622,19 euro), 785 701,86 zł brutto.

08 października 2020 r. opublikowano:

12 października 2020 r. opublikowano:

Szanowni Państwo,
w związku z związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zdecydowało się na prowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisje online na platformie Facebook na stronie wydarzenia: „Publiczne otwarcia ofert w Muzeum Pałacu w Wilanowie”, dostępnym tutaj: LINK. Relacje z poszczególnych otwarć udostępnione są jako posty z filmami w sekcji: Dyskusja. Żeby obejrzeć relację, należy wejść w dyskusję na wydarzeniu i odtworzyć film w poście. Transmisja jest dostępna również po zakończeniu relacji na żywo.

13 października 2020 r. opublikowano:

22 października 2020 r. opublikowano:

09 listopada 2020 r. opublikowano: