© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.01.2023

Wykonanie dwóch głównych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w II i IV kwartale 2023 r. oraz całoroczna obsługa serwisowa i eksploatacyjna urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i nawilżających

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.: Wykonanie dwóch głównych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w II i IV kwartale 2023 r. w budynkach należących do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz całoroczna obsługa serwisowa i eksploatacyjna urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i nawilżających (parownic).

Znak sprawy: DAS.2402.4.1.PP.2023