© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.04.2023

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej polegającej na: modernizacji 5 kotłowni należących do Muzeum wraz z wymianą starych kotłów gazowych na nowe

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412), pn.: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej polegającej na: modernizacji 5 kotłowni należących do Muzeum wraz z wymianą starych kotłów gazowych na nowe, w celu dostosowania infrastruktury grzewczej Muzeum do najnowszych przepisów w zakresie emisyjności i energooszczędności.

Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.4.2401.5.2023

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 11:00 do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 11:00 do dnia 25 kwietnia 2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 19 kwietnia 2023 r. do godz. 11:30 w dniu 21 kwietnia 2023 r. do godz. 11:30 w dniu 25 kwietnia 2023 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 18 maja 2023 r. do dnia 20 maja 2023 r. do dnia 24 maja 2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 17.04.2023 r.

opublikowano 19.04.2023 r.