© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.08.2015

Wykonanie kopii edukacyjnych – rekonstrukcji wozu medycznego, namiotu królewskiego, wozu arsenału prochowego

W ramach zadania wykonano rekonstrukcje wozu medycznego z kompletem skrzyń na medykamenty, namiotu królewskiego oraz wozu arsenału prochowego wraz z kompletem wyposażenia bojowego (11 sztuk replik broni). Dzięki temu na terenie muzeum możliwe było stworzenie żywej rekonstrukcji taboru królewskiego z okresu wyprawy wiedeńskiej, który uzupełnił już prezentowane w muzeum kopie edukacyjne – wóz kowalski i drukarnię.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ