© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.07.2023

Wykonanie planu awaryjnego na wypadek wystąpienia ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, zasilanej z ST6480”. wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) pn.:

„Wykonanie planu awaryjnego na wypadek wystąpienia ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, zasilanej z ST6480”. wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, znak sprawy: DAS.2402.4.2.RE.2023.

Odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę będzie możliwe w dniach 19-21.07.2023 r. po uprzednim umówieniu wizyty.

Termin składania ofert: do dnia 28.07.2023 r. do godz. 12:00