© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   17.08.2023

Wykonanie prac remontowych czterech pomieszczeń dawnej pracowni pozłotniczej ulokowanej w budynku Figarni położonym na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16

POWTÓRZONE ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825), pn.: Wykonanie prac remontowych czterech pomieszczeń dawnej pracowni pozłotniczej ulokowanej w budynku Figarni położonym na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16,

Znak sprawy: DAS.2402.14.2.PP.2023

Termin składania ofert: 24.08.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: ppytka@muzeum-wilanow.pl

Kwota jaką Zamawiający zamierzy przeznaczyć na realizację zamówienia: 110 000,00 zł brutto

Opublikowano 27.09.2023 r.