© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   28.09.2023

Wykonanie przeglądu serwisowego/badania wydajności sprzętu i urządzeń będących elementami infrastruktury przeciwpożarowej Muzeum

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), pn.: Wykonanie przeglądu serwisowego/badania wydajności sprzętu i urządzeń będących elementami infrastruktury przeciwpożarowej Muzeum tj.: gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, drzwi przeciwpożarowe i okna oddymiające - zlokalizowane w budynkach i na terenie należącym do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Znak sprawy: DAS.2402.1.AC.2023

Termin składania ofert: 06.10.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: acejmer@muzeum-wilanow.pl

Opublikowano 11.10.2023 r.