© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.09.2021

Wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w budynkach należących do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.)

 Znak sprawy DAS.2402.5.PP.2021