© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.05.2024

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu i montażu wolnostojącego tymczasowego zadaszenia dziedzińca – pawilonu strefy biletowej wraz z infrastrukturą techniczną

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu i montażu wolnostojącego tymczasowego zadaszenia dziedzińca – pawilonu strefy biletowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, na działce nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, w Dzielnicy Wilanów, w Warszawie.
Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.7.2401.7.2024

Termin składania ofert: do dnia 12.06.2024 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 12.06.2024 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 11.07.2024 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl