© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   09.05.2024

Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), pn.

Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”
Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.6.2401.6.2024

Termin składania ofert: do dnia 28.05.2024 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 28.05.2024 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 26.06.2024 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl