© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.09.2015

Wykonanie trójwymiarowej dokumentacji kolekcji zbiorów

Zadanie „Wykonanie trójwymiarowej dokumentacji kolekcji zbiorów” objęło dwa zakresy działań o całkowicie odmiennej specyfice, prowadzonych przy dwóch zupełnie odmiennych grupach zabytków. Pierwszą są dwa wnętrza pałacowe: Gabinet Chiński Króla i Garderoba Króla, drugą – grupa zabytków ruchomych, składająca się z dziesięciu rzeźb ceramicznych z wilanowskiej kolekcji biskwitów.

Na potrzeby dokumentacji wnętrz skonstruowany został w ramach projektu innowacyjny system pomiarowy pozwalający na zeskanowanie bogatej dekoracji pomieszczeń w rozdzielczości, która dotychczas zarezerwowana była wyłącznie dla niewielkich obiektów mierzonych w warunkach laboratoryjnych. Proces dokumentacji obejmuje tu prawie 100 mkw. powierzchni ścian i sufitów, dla których zebranych zostało ponad 30 mld punktów pomiarowych.

Tak dokładna kopia cyfrowa umożliwi w przyszłości wirtualne zaprezentowanie tych dwóch wnętrz, które ze względów konserwatorskich nie mogą być udostępniane szerokiej publiczności. Z kolei skanowanie zespołu rzeźb biskwitowych wykonywane zostało przy pomocy innowacyjnych, zrobotyzowanych stanowisk pomiarowych umożliwiających zadokumentowanie ich powierzchni z rozdzielczością ponad 2,5 tys. punktów na 1 mm kw.

Dzięki  uzyskanym w ten sposób danym Muzeum Pałacu w Wilanowie może opracowywać nowe narzędzia dokumentacji trójwymiarowej, które mogą nie tylko być wykorzystywane w konserwacji dzieł sztuki czy badaniach historycznych, ale także stanowić poważne wsparcie działań edukacyjnych i programów skierowanych do osób niedowidzących.

Zadania zostały zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu wynosi 19 615 460 zł, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 13 596 578 zł. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ