© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.05.2022

Wykonanie usługi, polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami w zakresie zadania, polegającego na remoncie, konserwacji oraz wzmocnieniu fundamentów bramy ceglanej (pseudośredniowiecznej) z pergolą

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25), pn: Wykonanie usługi, polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami w zakresie zadania, polegającego na remoncie, konserwacji oraz wzmocnieniu fundamentów bramy ceglanej (pseudośredniowiecznej) z pergolą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na działce nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, w Dzielnicy Wilanów w Warszawie.

Znak sprawy: DI.2402.2.KK.2022