© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.08.2015

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Pracowni Skanowania w 3D w piwnicach Oranżerii

Wyposażenie piwnic budynku Oranżerii w system klimatyzacji pozwala na precyzyjną kontrolę nad poziomem temperatury i wilgotności w trzech niezależnych strefach laboratorium. Takie rozwiązanie daje możliwość jak najlepszego dostosowania warunków środowiskowych do wymagań skanowanych obiektów zabytkowych. Stabilizacja warunków w ciągu całego procesu pomiarowego jest też niesłychanie istotna dla spełnienia najwyższych parametrów pomiaru (m.in. wydłuża ona trwałość kalibracji systemu skanującego). Zabudowa profesjonalnej instalacji klimatycznej to ostatni elementem rozbudowy infrastruktury technicznej laboratorium skanowania w 3D. Dzięki realizacji tego zadania Muzeum Pałacu w Wilanowie pozyskało przestrzeń optymalnie przygotowaną do prowadzenia prac pomiarowych w technikach trójwymiarowych i multispektralnych. Posiadanie wnętrz nie doraźnie adaptowanych, ale gruntownie przebudowach zgodnie z najwyższymi standardami pozwala skanować najcenniejsze skarby polskiego dziedzictwa kulturowego w idealnych warunkach.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ