© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   03.12.2021

Wykonywanie konserwacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, konserwacji przepompowni ścieków i separatora tłuszczów

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.)

Znak sprawy DAS.2402.1.AC.2021

opublikowano 04.01.2022 r.