© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   29.06.2022

Wymiana kamer wraz z rejestratorem z dyskiem oraz monitorem stanowiących część monitoringu wizyjnego Muzeum Placu Króla Jana III w Wilanowie.

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25), pn.:

Wymiana kamer wraz z rejestratorem z dyskiem oraz monitorem stanowiących część monitoringu wizyjnego Muzeum Placu Króla Jana III w Wilanowie.

Znak sprawy: DSO.2402.1.NB.2022