© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   24.04.2024

Wystawa | HISTORIA ZMIAN Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2003–2023 | 10 maja–16 czerwca

Zespół pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza na prezentację fragmentu dokonań współczesnej historii instytucji. Świadkami i uczestnikami były i są pokolenia XYZ. Historia miejsca łączy serca i cieszy oczy, a przede wszystkim stanowi symbol narodowej dumy, będącej stałym przedmiotem rozważań naukowych i edukacyjnych, destynacji turystycznych i szeroko pojętego społecznego rozwoju kulturalnego.

Lata 2003–2023 to nie tylko okres przemian wizerunku muzeum i zarazem pałacu, ich identyfikacji, odtworzonych kolorów, rozwiązań technicznych ułatwiających dostęp i rewaloryzacji ogrodów, ale również czas wykorzystywania nowych narzędzi zarządczych i stosowanych w opiece nad zabytkami.

Pokazujemy historię zmian, będących efektem konserwacji i restauracji zabytków, rekultywacji parków i cyfrowej dokumentacji zasobów. Częścią tych prac były remonty i modernizacje.

Tym samym pokazujemy udział muzeum w zachodzących w Polsce zmianach społecznych i politycznych, m.in. korzyści wynikających ze wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i grona państw wspólnoty gospodarczej. Muzeum wielokrotnie korzystało z dotacji celowych funduszy strukturalnych UE i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla realizacji ważnych, kompleksowych projektów.

Świat to ciągłe zmiany i związane z nimi wyzwania, które nie omijają również muzeum wilanowskiego. Wiele udało nam się już dokonać, ale zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele pracy ciągle jest przed nami. W przestrzeni muzeum są obiekty i tereny niedostępne dzisiaj dla publiczności, wymagające ogromnych nakładów pracy i środków finansowych, niezbędnych do pełnego i bezpiecznego przywrócenia ich walorów estetycznych i użytkowych.

Muzeum zmieniamy i rozwijamy dla publiczności. Dlatego po konsultacjach społecznych podejmowaliśmy wspólne decyzje o kierunkach oraz zakresach prac i zmian.

Mamy nadzieję, że wystawa przybliży ostatnie 20 lat wspólnego wysiłku, którego podstawowym celem było odtworzenie, przywrócenie i zachowanie pierwotnego piękna królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie.


Paweł Jaskanis
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


Kiedy: 10 maja–16 czerwca 2024 r.
Gdzie: Galeria Wystaw Czasowych, I piętro pałacu


Dla mediów

Notatka prasowa

Zdjęcia


HISTORIA ZMIAN Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2003–2023

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Koncepcja wystawy
Paweł Jaskanis, Maciej Bałaż

Współpraca kuratorska
Maciej Bałaż, Piotr Górajec, Elżbieta Grygiel, Anna Karwowska-Konopa, Katarzyna Kuśmierska, Aleksandra Tobiasz

Projekt aranżacji
Barbara Kowalewska

Przygotowanie obiektów do wystawy, montaż i opieka konserwatorska
Hubert Fijołek, Martyna Miroszewska, Magdalena Pasternak-Zabielska, Aleksandra Tobiasz, Szymon Wawrzonkiewicz

Zdjęcia
Wojciech Holnicki, Agnieszka Indyk, Joanna Młynarska, Bożena Seredyńska, Zbigniew Reszka oraz autorzy dokumentacji konserwatorskich i architektonicznych, współtwórcy zmian zachodzących w muzeum

Realizacja
Paweł Baranowski, Łukasz Brutkowski, Adam Cejmer, Ryszard Englert, Adam Hutny, Krzysztof Grzywacz, Piotr Jakubowski, Bogdan Kamiński-Brocki, Pavlo Khomiakov, Remigiusz Korczak, Paweł Kot, Katarzyna Kuśmierska, Paweł Ozdowski, Jacek Paszkiewicz, Piotr Pytka, Kamil Radomski, Piotr Skarżyński, Bartłomiej Stasiak, Aleksandra Tobiasz, Karol Witkowski oraz: PERFECT EVENTS Rafał Krauze, Lightworks Sp. z o.o. Kamil Kilian

Informacja i promocja
Elżbieta Grygiel, Katarzyna Kowalska, Martyna Miroszewska, Marcin Wielgo

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego