© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.04.2021

Wystawa „Rośliny i zwierzęta...” | program dla grup

Wystawie Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza towarzyszą bezpłatne zajęcia dla grup prowadzone zarówno stacjonarne, jak i online.

Na żywo | Podczas spotkań w ogrodach wilanowskich dzięki pomocy edukatorów poznamy różnorodny świat fauny i flory. Odszukamy okazy, którymi zachwycali się przyrodnicy i artyści minionych epok. Przyjrzymy się, czy dzieła z wystawy dobrze je obrazują, dowiemy się także, dlaczego musiały być tak dokładnie wykonane. Postaramy się zrozumieć, czym jest klasyfikacja żywych organizmów i komu ją zawdzięczamy.

Online | Na zajęciach poznamy różnorodność biologiczną świata, przygotujemy własne karty zielnikowe oraz zamienimy się w fotografów przyrody, wykorzystując zaskakujące możliwości aparatów w naszych telefonach. Zapraszamy także na oprowadzanie po wystawie online, podczas którego edukatorzy przybliżą jej kontekst historyczny, pokażą najwybitniejsze dzieła i opiszą techniki graficzne stosowane przez dawnych autorów.

Lekcje online

  • Oprowadzanie po wystawie (od 8 lat)

W czasie wirtualnego oprowadzania opowiemy o niezwykłych gatunkach roślin i zwierząt przedstawionych na ilustracjach prezentowanych na wystawie. Przybliżymy też twórców grafik, a także fascynujące odkrycia przyrodnicze i próby porządkowania świata organizmów żywych podejmowane przez tak wybitnych badaczy jak na przykład Karol Linneusz.

  • Wilanowskie obserwatorium przyrody (10–15 lat)

Jakie rośliny i zwierzęta zobaczyć można w królewskich ogrodach? Co sprawia, że żyje w nich tak wiele ptaków i owadów? Podczas zajęć dowiemy się, dlaczego to historyczne miejsce jest ważną ostoją dla wielu organizmów. Pokażemy także, po jakich cechach rozpoznawać można różne gatunki zwierząt i roślin oraz jak wyglądają ślady i tropy pozostawiane przez parkowe zwierzęta.

  • Różnorodność biologiczna – zagrożony skarb naszych czasów (od 8 lat)

W czasie spotkania przedstawimy znaczenie różnorodności biologicznej oraz zagrożenia związane z jej utratą. Ukazany zostanie system klasyfikacji organizmów żywych, ze szczególnym podkreśleniem przełomowych dokonań Karola Linneusza.

  • Przyroda (foto)graficzna (8–19 lat)

Podczas spotkania przyjrzymy się wizualnej stronie dokumentacji przyrodniczej, zapoznamy się z historią dokumentacji graficznej na podstawie dzieł pokazywanych na wystawie oraz zbadamy znaczenie najdrobniejszych szczegółów przy identyfikacji organizmów. Poszerzymy wiedzę na temat fotografii, w tym fotografowania natury, oraz poruszymy ważną kwestię etyki fotografowania przyrody.

od 14 czerwca do końca trwania wystawy

  • Katalog przyrody (8–19 lat)

Przy pierwszych ogrodach botanicznych powstawały niemal muzealne katalogi, często ilustrowane. W ogrodach barokowych piękne kwitnące rośliny zbierano i traktowano nieraz na równi z dziełami sztuki: naturalia i artificialia były względem siebie komplementarne. Zapraszamy na warsztaty, w ramach których przygotujemy inspirowane dawnymi katalogami karty wybranych gatunków roślin.


Rezerwacja zajęć online

t: (+48) 798 290 977 lub (+48) 22 544 28 50 (pon.–pt., godz. 9–16)

m: bilety@muzeum-wilanow.pl

Koszt: wszystkie zajęcia są bezpłatne w ramach dotacji MKDNiS (liczba darmowych zajęć jest ograniczona)

Czas trwania: około 45 min.

Po telefonicznym lub mejlowym ustaleniu terminu Biuro Rezerwacji prześle opiekunowi grupy link – prosimy o rozesłanie informacji i linku uczniom. W zajęciach można wziąć udział za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Zachęcamy nauczycieli do wspólnego uczestnictwa.


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem organizacji zajęć online oraz instrukcją logowania:


Spotkania muzealne w ogrodach wilanowskich

  • Zielona wyprawa (4–9 lat)

– zajęcia plenerowe, prowadzone także w języku angielskim

To niezwykła wyprawa w świat parkowej przyrody. Dowiemy się, jakie rośliny i zwierzęta można spotkać w wilanowskich ogrodach oraz parku, nauczymy się też je rozpoznawać. Poznamy przystosowania zwierząt do życia na lądzie (w parku) oraz w wodzie (w Jeziorze Wilanowskim). Zastanowimy się również, czy rośliny i zwierzęta są pożyteczne dla człowieka.

  • Wilanowskie obserwatorium przyrody (10–15 lat)

– zajęcia plenerowe, prowadzone także w języku angielskim

Wycieczka po ogrodach w poszukiwaniu roślin i zwierząt, w nawiązaniu do obiektów prezentowanych na wystawie. Uczestnicy dowiedzą się, jakie gatunki można spotkać w ogrodach wilanowskich, jak je rozpoznawać, jaką pełnią one rolę w środowisku. Poruszymy także temat bioróżnorodności i znaczenia jej ochrony.

  • Przyrodnicze abecadło (12–18 lat)

– zajęcia plenerowe

Przyjrzymy się parkowym roślinom i zwierzętom oraz nawiążemy do obiektów prezentowanych na wystawie, aby dowiedzieć się, jak klasyfikowane są organizmy żywe. Zastanowimy się, dlaczego tak ważne jest, by przyrodnicy posługiwali się wspólnym językiem nauki. Przybliżymy szczególnie zasłużoną na tym polu postać Karola Linneusza.


Rezerwacja zajęć stacjonarnych

t: (+48) 798 290 977 lub (+48) 22 544 28 50 (pon.–pt., godz. 9–16)

m: bilety@muzeum-wilanow.pl

Koszt: 120 zł + bilet  wstępu 10 zł/os.

Czas trwania: około 1,5 h.

Zbiórka: przy kasie pałacu

Uwaga: W czasie zwiedzania parku zachęcamy do noszenia masek ochronnych zakrywających usta i nos, obowiązuje zachowywanie dystansu 1,5 metra od innych uczestników (wyjątek stanowią osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym) i osoby prowadzącej.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu