© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.11.2018

Zabezpieczenia galerii ogrodowych

Dekoracje sklepień i faset galerii ogrodowych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  na parterze, wśród nich niezwykle cenne malowidła plafonowe florenckiego artysty Michelangela Palloniego, w kwietniu 2018 roku prawie całkowicie zniknęły pod specjalnymi konstrukcjami. Zabezpieczają one dekoracje przez cały okres prac konserwatorsko-remontowych, prowadzonych na górnych kondygnacjach pałacu. To standardowa procedura, by przed rozpoczęciem prac niezbędnych dla utrzymania pałacu w dobrym stanie, zabezpieczyć te elementy jego zabytkowego wystroju, które są najbardziej narażone.

Taki stan będzie trwać do końca 2019 roku, w związku z realizacją projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”. Niestety wiąże się to z utrudnieniami na trasach zwiedzania i brakiem dostępu do niektórych obszarów budynku. O ile malowidła Palloniego można dostrzec ponad zabezpieczającymi je siatkami, to otaczające je płaskorzeźby i sztukaterie zostały całkowicie zasłonięte konstrukcjami z desek.

Stan zabytkowego wystroju galerii musi być jednak przez cały czas monitorowany. Konserwatorzy, korzystając z mobilnych rusztowań, obserwują freski i płaskorzeźby w  wybranych miejscach, odsłaniając je fragmentami, a zamontowane na sklepieniach i ścianach  sensory umożliwiają ciągłą kontrolę warunków cieplno-wilgotnościowych ponad drewnianymi konstrukcjami.

Fot. E. Modzelewska

logotypy POIiŚ3