© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   25.04.2019

Zabudowania dawnego folwarku wilanowskiego

Odpowiedź dyrektora Pawła Jaskanisa na pytanie mediów z dnia 17 kwietnia 2019 roku dotyczące zabudowań folwarku wilanowskiego

Budynki dawnego folwarku wilanowskiego zostały niedawno nabyte od wcześniejszego właściciela (który umieścił w nich mieszkania dla swych pracowników) dzięki środkom finansowym przekazanym z budżetu państwa, w celu włączenia ich do infrastruktury Muzeum, zabezpieczenia ich przed całkowitą degradacją oraz zahamowania niekontrolowanego naporu inwestycji deweloperskich. W aktualnej sytuacji tj. przy braku całościowych form ochrony planistycznej, jest to jedyny skuteczny sposób zabezpieczenia historycznej rezydencji królewskiej przed ekspansją deweloperską.

Priorytetem Muzeum jest pałac i jego otoczenie oraz zabezpieczenie pozyskanych niedawno budowli, a następnie ich adaptacja na cele muzealne w miarę pozyskiwania środków finansowych, co potrwa wiele lat. Muzeum pracuje nad projektami adaptacji dawnego Spichlerza/ Słodowni na cele muzealne:

a) zostały wykonane badania konstrukcyjne, archeologiczno-architektoniczne dla celów projektowych,

b) opracowano projekt remontu dachu z zachowaniem historycznej konstrukcji drewnianej na 4 poziomach - w bieżącym roku rozpoczynamy prace, które mogłyby zakończyć się w br. jeśli muzeum pozyska środki na ten cel,

c) stworzono koncepcję wystawy i programu realizowanego w budynku Spichlerza; projekt konserwacji wnętrz i adaptacji na cele wystawienniczo-edukacyjno- informacyjne będzie wykonany po uzyskaniu środków na ten cel,

d) pracujemy nad dostępnością terenu muzeum dla turystów (tu wiele zależy od decyzji władz miasta) i muzealnym parkingiem podziemnym (na realizację na razie brak środków finansowych),

e) budynek starego Browaru jest obecnie wykorzystywany na biura i pracownie muzealne, które zostały przeniesione z pałacu i innych zabytkowych budynków znajdujących się na dziedzińcu. Budynek Browaru również przeznaczony jest do remontu.

Muzeum realizuje długofalową strategię skonsolidowania zabytkowego założenia wilanowskiego - historycznego otoczenia pałacu i parku - które zostało w XX wieku zdezintegrowane na skutek przedwojennej wyprzedaży majątku wilanowskiego, a następnie przez władze PRL. Dziś jest to jeszcze możliwe, choć wiele obszarów założenia historycznego Folwarku Wilanowskiego zostało już bezpowrotnie utraconych i przekształcone w nieruchomości deweloperskie. Otoczenie rezydencji wilanowskiej powinno pełnić funkcje związane z kulturą i edukacją, m.in. nadaje się do zlokalizowania instytucji muzealnych na wzór berlińskiej dzielnicy muzeów. Rewitalizacja historycznego Folwarku jest pierwszym krokiem w tym kierunku.

Od lat brakowało całościowej strategii zachowania historycznej otuliny rezydencji. Do dziś ekspansja deweloperska w sposób drastyczny zagroziła otoczeniu rezydencji. Sprzyjał temu wieloletni brak działań legislacyjno-planistycznych. Istniejące dziś formy ochrony są prowizorką, która nie jest w stanie zabezpieczyć przyszłości rezydencji. Dlatego jednym z priorytetów strategii Muzeum jest integracja tego obszaru. Nakłada się na to dziś brak całościowego planowania zamierzeń inwestycyjnych, które mają powstać naprzeciwko obszaru rezydencji. Wygenerują one ogromny wzrost ruchu, który zagrozi funkcjonowaniu Miasteczka Wilanów oraz rejonowi pałacu i Muzeum, i sąsiadujących terenów mieszkalnych.