© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   12.02.2019

Zakończenie realizacji zadania „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii”

Kanalizacja deszczowa i pompownia przy budynku Oranżerii gotowe – 28 grudnia 2018 roku zostały zakończone roboty budowlane. Tym samym zamknięta została realizacja zadania pn.: „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii”.

Jeszcze pod koniec roku 2018 Muzeum podpisało umowę z nowym wykonawcą na realizację niewykonanych przez poprzedniego zleceniobiorcę robót. Natychmiastowo przystąpił on do organizacji placu budowy.

W oczekiwaniu na dostawę kluczowego elementu przedmiotu umowy – pompowni, nowy wykonawca w pierwszej kolejności przystąpił do połączenia budynku Oranżerii z rurą spustową oraz wymiany odwodnienia liniowego na właściwe.

Następnie osadzona została nowa studnia rozprężna, którą połączono z najbliżej położoną studnią kanalizacyjną. Poprowadzony został również przewód rurowy, który miał połączyć nową studnię rozprężną z nową pompownią.

Zbiornik pompowni wraz z wymaganym wyposażeniem trafił na plac budowy zgodnie z terminem. Wykonawca mógł przystąpić do jego montażu oraz do podłączenia wszystkich przygotowanych fragmentów tego odcinka kanalizacji.

Kluczowym etapem prac było osadzenie, podłączenie i sprawdzenie działania pompy pływakowej w zbiorniku pompowni. Działanie to zakończyło się sukcesem.

Teraz wykonawca mógł przystąpić do robót wykończeniowych – zasypania wykopów, wykonania płyt żelbetowych i ścian murowanych komory dostępowej pompowni, osadzenia włazu, odtworzenia nawierzchni i ostatecznie uprządkowania terenu budowy.

Pomimo drobnych perturbacji pogodowych pod koniec okresu realizacji prace zrealizowane zostały terminowo.

logotypy POIiŚ3