© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Zapach róż, czyli odór

W ogrodzie wilanowskim za czasów Jana Sobieskiego musiało być dużo pięknych róż, co opisał opat świętokrzyski w swoim liście do podkanclerzego Stanisława Szczuki (1687 r.):

(...)w ogrodzie pięknie, ruż gwałt y pięknych, których takowy odór iest iż tak mocny że y w Warszawie WMPanu zaleciamy pociągnąć do prędkiego przybycia do nas.

Źródło: AGAD, Arch. Potockich, rękopis 17, list 242, Listy różnych do Podkanclerzego Szczuki, wypisy z: KOBiDZ, Teki Łapacińskiego, 148/III, s. 18–19