© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.10.2020

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczenia serwerowni Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie polegająca na instalacji systemu automatycznego gaszenia oraz podłogi technicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Zamówienie jest dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 na podstawie umowy  nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00 oraz dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Znak sprawy: KF.AZ.2401.13.AZ.2020

Logo POPC

opublikowano 03.11.2020 r.