© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   12.06.2024

Zapytanie cenowe na potrzeby szacowania wartości zamówienia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza do złożenia wyceny przedmiotu zamówienia dotyczącego: Pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi, polegającymi na budowie podpory pod winorośl na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, na działce nr ew. 24/4 z obrębu 1-05-52 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, w Dzielnicy Wilanów, w Warszawie.

POWTÓRZENIE

Termin składania ofert 28.06.2024 r.