© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   09.06.2021

Zapytanie cenowe o szacowanie wartości zamówienia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej: Świadczenia usług zootechnicznych na terenie zarządzanym przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy:  DR.2402.1.MZ.2021                                                                      

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego.