© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.06.2021

Zapytanie cenowe o szacowanie wartości zamówienia, pn. Przeprowadzenia prac tapicerskich przy XIX w kanapie o nr inw. Wil.4137 ze zbiorów muzeum

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej: Przeprowadzenia prac tapicerskich przy XIX w kanapie o nr inw. Wil.4137 ze zbiorów muzeum. Znak sprawy:  DPK.503.18.TM.2021                                                                 

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego.