© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.09.2020

ZAPYTANIE CENOWE o szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na opracowaniu aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej:
Usługi polegającej na opracowaniu aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z przedmiarem i kalkulacją planowanych kosztów, określeniem zakresu koniecznych uzgodnień administracyjnych dla planowanego zadania inwestycyjnego, polegającego na: BUDOWIE ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE – ETAP II.

Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu oszacowanie wartości zamówienia.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

07 września 2020 r. opublikowano: