© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   29.11.2023

Zapytanie cenowe, pn. usługi polegająca na wykonywaniu konserwacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, konserwacji przepom-powni ścieków i separatora tłuszczów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej:
usługi polegająca na wykonywaniu konserwacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, konserwacji przepompowni ścieków i separatora tłuszczów.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Oferty cenowe należy składać mailowo do dnia 05.12.2023 r., do godz. 12:00, na adres
e-mail: acejmer@muzeum-wilanow.pl