© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   15.05.2023

Zapytanie na "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi w zakresie zadania, polegającego na remoncie kabla elektroenergetycznego i światłowodu...w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie"

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412), pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi w zakresie zadania, polegającego na remoncie kabla elektroenergetycznego i światłowodu pomiędzy rozdzielnią znajdującą się w Wielkiej Grotarni, a rozdzielnię znajdującą się w budynku Pompowni. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”.