© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   13.11.2020

Zapytanie ofertowe: Dostawa oprogramowania serwerowego Microsoft. Znak sprawy: SD.2402.08.KS.2020

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro pn.:
„Dostawa oprogramowania serwerowego Microsoft

13 listopada opublikowano:

17 listopada 2020 r. opublikowano:

14 grudnia 2020 r. opublikowano: