© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.02.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. Opieki nad pasieką Ule Króla i prowadzenia w niej zajęć edukacyjnych. Znak sprawy DRHS.2402.1-2.P.S-P.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego z zakresu działalności kulturalnej zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.), dot.:
Opieki nad pasieką Ule Króla (ule współczesne i historyczne), będącą częścią przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pod nazwą: „Ogród, Kuchnia, Stół - 2021”(zakres A); i prowadzenie warsztatów/kursów/ pokazów w ramach wspomnianego przedsięwzięcia (zakres B).

08 lutego 2021 roku opublikowano:

23 marca 2021 roku opublikowano: