© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.04.2023

Zapytanie ofertowe dot. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej w zakresie rozwiązań architektoniczo-budowlanych remontu konserwatorskiego Mauzoleum Potockich łącznie z projektem odwodnienia

Dotyczy: Zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), pn.: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej w zakresie rozwiązań architektoniczo-budowlanych remontu konserwatorskiego Mauzoleum Potockich Wil.RzA.100, łącznie z projektem odwodnienia wraz z opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), obiektu położonego na działce nr 17/1 z obrębu 1-05-52 w Warszawie w dzielnicy Wilanów na terenie pałacowo-parkowym przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie, Znak sprawy DAS.2402.8.1.PP.2023

Opublikowano 05.05.2023 r.