© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   03.08.2023

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie prac remontowych czterech pomieszczeń dawnej pracowni pozłotniczej ulokowanej w budynku Figarni położonym na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16”

zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825), pn.: „Wykonanie prac remontowych czterech pomieszczeń dawnej pracowni pozłotniczej ulokowanej w budynku Figarni położonym na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16”,

Znak sprawy: DAS.2402.13.2.PP.2023

Termin składania ofert: 16.08.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: ppytka@muzeum-wilanow.pl

opublikowano 17.08.2023 r.