© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.08.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Znak sprawy DAS.2402.1.MŻ.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.) pn.: Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody w oparciu o istniejącą zastawkę na Kanale Sobieskiego w Warszawie (Działka nr 32 obręb 1-05-46, Dzielnica Wilanów, Warszawa, woj. Mazowieckie, identyfikator działki: 146516_8.0546.32)

06 sierpnia 2021 r. opublikowano:

15 października 2021 r. opublikowano: