© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.10.2020

Zapytanie ofertowe pn. Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2020 r.

Zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4d ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.).

Zadanie "Edukacja kulturalna online", przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturalnej pn. Edukacja kulturalna online.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu kultura dostępna.

Znak sprawy: KR.2402.1.P.S-P.2020

opublikowano 16.10.2020 r.

opublikowano 21.10.2020 r.