© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.09.2020

Zapytanie ofertowe pn. Eksploatacja, konserwacja i serwis kotłów gazowych w pięciu kotłowniach wraz z urządzeniami układu technologicznego wytwarzania ciepła i rozdziału do wewnętrznej sieci dla potrzeb Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pn.

Eksploatacja, konserwacja i serwis kotłów gazowych w pięciu kotłowniach wraz z urządzeniami układu technologicznego wytwarzania ciepła i rozdziału do wewnętrznej sieci dla potrzeb Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w okresie 01.10.2020 – 30.09.2021.

Znak sprawy: KA.2402.01.WB.2020

opublikowano 20.10.2020 r.