© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   01.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska oraz projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny rozbiórki/demontażu obiektu oraz transportu wiatraka wraz z kosztorysem inwestorskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.),  pn.:
Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wraz z oceną (ekspertyzą) stanu zachowania poszczególnych elementów oraz projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny rozbiórki/demontażu obiektu oraz transportu wiatraka wraz z kosztorysem inwestorskim.
Znak sprawy: DR.2402.1.JS.2021

01 lipca 2021 r. opublikowano:

12 lipca 2021 r. opublikowano: